2019-11-05

Zajęcia dodatkowe – Listopad, gr Flowers

Zajęcia dodatkowe – Listopad, gr Flowers

Zajęcia badawcze:

7.11 (Czwartek) -„Woda to życie”- zabawy badawcze, omówienie właściwości wody. Zapoznanie dzieci ze stanem skupienia wody (stały, ciekły, gazowy).

Zajęcia konstrukcyjno-techniczne:

8.11 (Piątek) „Wesołe instrumenty”- wykonanie instrumentów z różnych materiałów

Matematyka sensoryczna:

13.11 (Środa) - „Łódka” – składanie papieru (orgiami).Utrwalenie nazw figur geometrycznych: trójkąt i prostokąt.

Zajęcia kulinarne:

15.11 (Piątek) - „Ciasteczka z masłem orzechowym” – samodzielne wykonanie ciasteczek

Zajęcia sensoryczne:

12.11 (Wtorek ) - „Wodna ścieżka sensoryczna” - odczuwanie stopami różnych właściwości wody (zmian temperatury, stanu skupienia)
20.11 (Środa) - „Dbamy o czystość i porządek” - słuchanie zjawisk akustycznych związanych z higieną
22.11 (Piątek) - „Kto wydaje takie dźwięki” – zagadki słuchowe
25.11 (Poniedziałek) - „Zwierzęta domowe i dziko żyjące” – lepienie z plasteliny

Alternatywne formy plastyczne:
29.11 (Piątek) - „Kolorowy makaron” – praca z ugotowanym makaronem – przekładanie, malowanie, ugniatanie, cięcie…

Back

Zobacz filmik z naszego przedszkola

Wirtualny spacer

wirtualna podróż