Grupy anglojęzyczne

METODY I TECHNIKI AKTYWIZUJĄCE STOSOWANE W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

TOTAL PHYSICAL RESPONSE -metoda reagowania całym ciałem. Total Physical Response jest metodą opracowaną przez Jamesa Ashera, doktora w dziedzinie psychologii, w latach 60-tych. Metoda ta oparta jest na założeniu, że podczas nauki języka obcego, język ten jest przyswajany podczas procesu "łamania systemu/kodu" (codebraking process) podobnego w rozwoju języka ojczystego; proces ten pozwala na wydłużony okres słuchania (osłuchiwania się) oraz rozwijania zrozumienia.

Cechy charakterystyczne:

  • Nauczyciel instruuje, a dzieci wykonują jego polecenia
  • Słuchanie i odpowiedź ruchem są ważniejsze od mówienia
  • Tryb rozkazujący i pytający są najczęściej stosowanymi funkcjami języka, nawet na poziomie zaawansowanym
  • Element humoru w trakcie zajęć, sprawia, że są bardziej przyjemne
  • Nie wymaga się od dzieci aby mówiły do momentu, w którym czują się wystarczająco pewnie i są na to gotowe
  • Gramatyka i słownictwo są ważniejsze od innych obszarów języka, język mówiony jest ważniejszy od języka pisanego.

Cele:

Jednym z głównych celów metody TPR jest uczynienie procesu uczenia bardziej przyjemnym, a mniej stresującym. Słownictwo dobierane jest w zależności od potrzeb dzieci i ich chęci do jego nauki.

"Jeżeli dane słowo nie jest zapamiętane natychmiast oznacza, że dziecko nie jest gotowe. Należy od słowa odstąpić i spróbować ponownie nauczyć go w przyszłości".

METODA KOMUNIKACYJNA zakłada, iż wszystkie sytuacje mające miejsce na zajęciach są pretekstem do komunikowania się. Podejście komunikacyjne odstępuje od zainteresowania bezbłędnym opanowaniem systemu językowego, skupia natomiast uwagę na umiejętności skutecznego porozumiewania się w obcym języku.

GRY I ZABAWY JĘZYKOWE to jedna z podstawowych form nauczania dzieci i zarazem technika aktywizująca. Ze względu na wiek dzieci, nauczanie, na początkowym etapie odbywa się prawie wyłącznie w trakcie gier i zabaw prowadzonych w języku angielskim. Formy te są jednocześnie okazją do sprawdzenia postępów dzieci i oceny efektów nauczania. Gry stanowią także doskonały sposób wtedy, kiedy chcemy skupić uwagę dzieci na konkretnym zadaniu.

Prócz samych umiejętności językowych dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na wczesnym etapie dzieciństwa utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie.

Bilingwinizm poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć, pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną. Dzieci dwujęzyczne, a później dorośli osiągają lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji kulturowej i społecznej.

Zobacz filmik z naszego przedszkola

Wirtualny spacer

wirtualna podróż